Normal? Som Dean poängterar…

…i sin blogg Tomatburgare, i ämnet ”Konsten att vara normal. Eller inte vara.”

Det är en bra fråga han belyser. Vad är det egentligen att vara normal?

Svenska Akademiens Ordbok (online) säger: ” regelrätt; som överensstämmer med na­turens ordning; som icke skiljer sig från vad som är vanligt”.

Men då kommer ju genast nästa fråga: Vad kan man säga INTE stämmer överrens med naturens ordning? I min uppfattning av värld och omgivning är det tex ”i naturens ordning” att födas som exempelvis krullhårig, bisexuell, fräknig, utvecklingsstörd, blond, med elva tår och så vidare. Man är ju född sån, man ÄR sån och hur kan man då säga att det inte är normalt? Även att man inte alla gånger föds med en egenskap man senare har är ju också i naturens ordning (så att säga). Att jag tex har en neuropsykiatrisk åkomma är ju inte onormalt – ur flera synvinklar: många har samma problem/åkomma (alltså skiljer det sig väl inte från vad som är vanligt?) SAOB:s ord: ”som icke skiljer sig från vad som är vanligt”. Frågan är ju då: hur definierar man vad som är VANLIGT? SAOB: svar: ”Ordet vanlig finns inte i Svenska Akademiens ordbok (SAOB)”… hrm, det tycker jag var lite… ovanligt. 😀 Då tar jag till pappersutgåvan av Nordstedts Svenska Ordbok där svaret blir: ”adj. – som förekommer ofta i tiden eller rummet och därför ej är anmärkningsvärd”.

Sammanfattningsvis: ‘Normal’ är upp till var och en att bestämma då? Alltså kan då heller ingen säga att jag eller någon annan är onormal?

Till Dean: Jag försökte kommentera hos dig… men det funkade inte. Jag menade inte att sno ditt ämne! 😉

Published in: on oktober 31, 2008 at 4:23 e m  Comments (2)  
Tags: , ,