Bevara äktenskapet … och bla bla bla…. :/

Ibland blir jag bara så fascinerad av att människor … ORKAR!

citat från bevaraaktenskapet.nu (frågor & svar)

Diskriminering?

Fråga: Men många tycker att det är diskriminerande att homosexuella inte får ingå äktenskap. Stämmer inte det?

Svar: Om någon ska anses vara utsatt för diskriminering måste det gälla identiska situationer där någon särbehandlas för en viss egenskap. Ingen menar t.ex. att en rörmokare diskrimineras för att han inte får utöva läkaryrket; för det krävs en läkarlegitimation (2). Däremot skulle en person som har läkarlegitimation men som inte får anställning – t.ex. på grund av sin hudfärg – kunna vara diskriminerad. Heterosexuella och homosexuella förhållanden är inte identiska eftersom bara den första leder till barn (1), något som har ett särskilt värde för samhällets fortlevnad. Därför är det inte diskriminerande att partnerskap och äktenskap existerar sida vid sida i svensk lag. Även många homosexuella är tveksamma till att göra äktenskapet könsneutralt.”

(1) Men om jag då (som heterosexuell kvinna) gifter mig med en karl och det visar sig att vi inte kan få barn – bör då äktenskapet ogiltigförklaras? Eller om jag är gift och vi inte vill ha barn? Ogiltigförklaring?

(2) Vad?! Vad?! Vad?! Jag finner inte ord! Flera fördomar i samma mening – skickligt! Rörmokare (‘enkel’ arbetare?) = homosexuell (‘enkel’.. vad?) och läkare (utbildad och intelligent?) = heterosexuell (vad menar ni med denna jämförelse egentligen?!)

….en liten iakttagelse förresten… alla de glada människorna på headern på bevaraaktenskapet.nu är stereotypt attraktiva, vita, smala, har inte glasögon, osv osv osv… och ser allmänt väldigt…. ”perfekta” ut. 😡

Denna mening plockade de ur från FN-stadgarna:

”FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (ur artikel 16)

Fullvuxna män och kvinnor har rätt att… ingå äktenskap och bilda familj…” ”Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten.”

Jupp – ”vuxna män och kvinnor”. Homosexuella kan vara både män och kvinnor serru, och har alltså rätten att ingå äktenskap?!

Denna plockade de också ut:

FN:s barnkonvention (ur inledning och artikel 7)

För att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör [barnet] växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse.” ”Barnet skall ha rätt att, så långt det är möjligt, få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem.”

…och er poäng … äääär??? *väntar tålmodigt*

Och:

I människosläktets historia finns inte några samhällen som har jämställt samkönade relationer med äktenskapet och mamma-pappa-barn-relationen.”

Må vara sant. Men jag vet inte hur ni lyckats missa att, ja hur ska jag uttrycka mig…. att mänskligheten utvecklas. Undrar om samma människor skulle kämpa emot kvinnors rösträtt för att det också var något nytt och ‘läskigt’?

Jeppen som startade detta lilla upprop heter Stefan Gustavsson och här belyses hans intelligens:

Hans första tes är att argumenten FÖR en könsneutral äktenskapslag helt enkelt är för svaga. De låter förrädiskt lika goda argument, men är känslomässiga. Man talar om diskriminering eftersom ”inte alla har rätt att gifta sig” med nuvarande krav på två kön.

Det är inte sant, säger Stefan Gustavsson. Alla har visst rätt att gifta sig, men inte med vem som helst: Inte med sin dotter. Inte med en annan mans fru eller med en kvinnas man. Inte med sin hund. Och inte med en person av samma kön. Det finns villkor, men varje myndig person har rätt att gifta sig.”

*suck* ”varje myndig person har rätt att gifta sig” var det ja?!

..och… VAD FAN!? Jämför inte homosexualitet med att vilja gifta sig med sin syster eller sin hund!!

Överallt dyger det upp ord och yttranden som ”att skaffa barn”, ”att reproducera”, ”fertilitet” osv… så om man gifter sig så bara SKA man skaffa barn alltså?! Det är DET det handlar om?!

Detta sa han med:

”Dessutom finns psykologiska skillnader. Man och kvinna kompletterar varandra.”

Nu orkar jag inte mer…….. *suckar och svär och spottar och chockas*

Suck för fölk!