Action speaks louder than words??

Jag är ju en sån som aldrig håller snattran, och ser jag en fullt ”frisk” (!?) person parkera på en handikapparkering så säger jag till. Och många gånger blir ju folk då fly förbannade…. kanske ska man bara hålla upp denna skylt i ena handen och ett baseballträ i andra? 😉

Published in: on oktober 29, 2008 at 1:31 e m  Comments (9)  
Tags: ,